Hankkeet

KÄYNNISSÄ

Soiton opettamiseen uutta kansalaisopistopedagogiikkaa (2018-2019). Pietarsaaren suomenkielisen työväenopiston ja Kokkolan seudun opiston yhteinen SOIVA-hanke (laatu- ja kehittämishanke). Soiva-hanke on myös Facebookissa.

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin

PÄÄTTYNEITÄ

MaaMeriKieli  / Leader-hanke maahanmuuttajille 2016-2017

Lyhyesti hankkeesta opiston blogissa.

Laatu- ja kehittämishanke LAKE (2015-2017)

Jotta opiston tarjonta vastaa kurssilaisten tarpeisiin, toimintaa kehitetään jatkuvasti. LAKE-hankkeessa mietittiin, minkälaisia hyötyjä opiston toiminnasta syntyy kurssilaisten ja laajemmin kuntalaisten elämään. 

Kuntapilotti Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja / Etelä-Pohjanmaan Liitto ja Pohjanmaan Liitto (2015-2016)
http://www.epliitto.fi/hyvinvointia_kuntiin_ilman_rajoja

  • Hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointipalveluja, jotka pyritään yhteistyön kautta juurruttamaan pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa. Hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna 2015 toteutettiin 12 kuntapilottia, joissa kokeillut toimintatavat ja -mallit antavat hyvän pohjan jatkaa palvelujen kehittämistä ja levittämistä. Uusia kuntapilotteja käynnistettiin keväällä 2016.

Multikult-foorumi / Pohjanmaan liitto (2014-2016) http://www.obotnia.fi/tietoa-liitosta/tehtavamme/liiton-omat-hankkeet/

  • Hankkeen tarkoituksena on edistää kaksisuuntaista kotoutumista. Tavoitteena on edistää eri kulttuuritaustaisten ihmisten vuorovaikutusta käyttämällä kulttuurisia työmenetelmiä ja osallistavaa kulttuuritoimintaa. Kohderyhmään kuuluu maakunnan koko maahanmuuttajaväestö.

Piupalipaupali-lastenmusiikkia uussuomalaisille / rahoitus Pohjanmaan Liitto (2015-2016) http://piupalipaupaliprojekti.blogspot.fi/

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)