Sivistys

Varhaiskasvatussuunnitelman kysely 2017 - Tulokset

Huoltajat osallistuivat seudullisen
varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.8.2015 ja näin ollen kumottiin aikaisempi laki lasten
päivähoidosta. Opetushallitus on vahvistanut uudet kansalliset varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet uuden lainsäädännön mukaisesti. Kaikkien kuntien on laadittava omat
varhaiskasvatussuunnitelmat, kansallisten perusteiden toimiessa lähtökohtana. Uudet suunnitelmat
otetaan käyttöön 1.8.2017.

Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersöre ovat valinneet yhteistyön
varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa ja kunnat laativat yhteisen seudullisen suunnitelman.
Yhteistyön tavoitteena on edistää yhdenvertaista, korkealaatuista varhaiskasvatusta koko seudulla.

On tärkeää, että huoltajat saavat osallistua seudullisen suunnitelman laatimiseen. Kansalliset
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat sitovia, mutta näiden lisäksi voimme
suunnitelmassamme huolehtia siitä, että saamme mukaan seudulliset erityispiirteet ja täydennämme
kansallisia perusteita asioilla, jotka ovat mielestämme tärkeitä seudullamme.

 

Varhaiskasvatus on vuoden 2017 aikana osallistunut yhdessä naapurikuntien kanssa opetushallituksen rahoittamaan Lärstigen- hankkeeseen. Lärstigen- hankeen tehtävänä on ollut saada tietoa uudesta paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta ja juurruttaa se henkilöstön ja huoltajien pariin. Hanke päättyi verkon kautta tehtyyn, henkeen kuntien huoltajille suunnattuun kyselyyn. Pietarsaaren osalta saatiin 338 vastausta eli vastausprosentti n. 55%. Olemme myös saaneet päiväkoti- ja osastokohtaiset koosteet. Tuloksista on tiedotettu päiväkodeille ja henkilöstölle. Liitteenä olevat kyselyvastaukset ovat koosteena kunnan osalta.

Huoltajille suunnattu seudullinen kyselylomakeen tulokset löyty tästä:

Vårdnadshavareenkät 2017 - Huoltajakysely 2017

 

Lämmin KIITOS siitä, että jaoitte ajatuksianne ja mielipiteitänne!


Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören varhaiskasvatus

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)