Sivistys

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tietoja varhasikasvatusmaksusta 1.8.2021

Varhasikasvatusmaksuihin liittyvät perusteet määritellään laissa. Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Enimmillään maksu on kokoaikahoidosta (yli 35 t/vko) 288 € kuukaudessa lasta kohden. Alin perittävä maksu on 27 € lasta kohden.

Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, toisesta lapsesta maksu on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta (enint. 115 €/kk). Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Seuraavista lapsista perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta vuodessa.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tästä voit lukea, mitä tuloja otetaan huomioon varhaiskasvatuksen maksuja määrättäessä

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko  Tuloraja/kk Maksuprosentti

Korkein maksu jos

bruttotulot ylittävät

€/kk

2 2 798 10,7 5 485
3 3 610 10,7 6 297
4 4 099 10,7 6 786
5 4 588 10,7 7 275
6 5 075 10,7 7 762


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Päätettäessä varhaiskasvatusmaksusta perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

HUOM!

Mikäli perhe ei ole jättänyt tuloselvitystä viimeistään sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa varhasikasvatuksen, peritään päivähoidosta korkein maksu. Mikäli tuloselvitys jätetään myöhemmin ja maksu olisi tuloselvityksen mukaan pienempi, korjataan maksu seuraavan kuukauden alusta.
Määrättyä maksua ei muuteta jälkikäteen.

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät tuntien mukaan seuraavasti:

Hoitoaika/kuukausi

vastaa hoitoaikaa/viikko

% täydestä maksusta tulojen mukaisesti

enint. 60 t/ kuukausi

keskimäärin 14 t/viikko

50 %

enint. 86 t/ kuukausi

keskimäärin 20 t/viikko

60 %

enint. 115 t/ kuukausi

keskimäärin 27 t/ viikko

70 %

enint. 149 t/ kuukausi

keskimäärin 34 t/ viikko

85 %

150 t/ kuukausi tai enemmän

keskimäärin 35 t/ viikko tai enemmän

100 %

Hoitoajat voivat vaihdella päivittäin ja viikoittain, mutta ne on varattava sähköisesti etukäteen Päikky-järjestelmän kautta. Lisätietoja Päikky-järjestelmästä kaupungin kotisivuilla, kohdassa sivistys /varhaiskasvatus.

Toimintavuoden aikaisten hoitoaikojen muutosten tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta. Muutoksesta ilmoitetaan erillisellä muutoslomakkeella etukäteen. Lomakkeita saa päiväkodeista tai kaupungin kotivivuilta. 

 

Kuukausimaksu peritään aina kokonaisuudessaan, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Ei maksua jos

- lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät.

Puolet kuukausimaksun määrästä jos

- lapsi on sairauden vuoksi poissa enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukaudessa.

- lapsi on poissa hoidosta muun syyn  kuin sairauden vuoksi kaikki toimintapäivät kalenterikuukaudessa

Tuntikohtainen maksu kun

- kunnallinen hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukautta.

 

Ilmoitus hoitomaksusta lähetetään vanhemmille ennen ensimmäistä laskua.

Lähempiä tietoja saa Sivistysvirastosta.

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)