Prion

Dokumentointi & Viestintä

Pietarsaaren kaupunki alkaa käyttää Prion-alustaa vuonna 2021 lapsen kehityksen ja oppimisen dokumentoimiseen sekä lapsen huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Näin sinulla on pääsy lapsesi portfolioon ja voit tutustua sovelluksen kautta varhaiskasvatuksen muuhun tiedottamiseen.

Tässä lyhyt kuvaus Prionista – mukavia lukuhetkiä!

 

Dokumentation & Kommunikation

Under 2021 kommer staden Jakobstad att använda plattformen Prion för att dokumentera barnens utveckling och lärande och samverka med dig som vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kommer därmed att få tillgång till ditt barns portfolio och kunna ta del av annan information från småbarnspedagogiken via appen.

Här följer en kort beskrivning av vad Prion innebär för dig – trevlig läsning!

Widgetalue (Sisältö)
Widgetalue (Alhaalla)