Päiväkoti Alman ryhmämäärä pian selvillä – asukasinfo tiistaina

27.02.2019

Uusi päiväkoti Alma otetaan käyttöön keväällä 2020. Syksyksi 2019 var­hais­kas­va­tus­paik­­­kaa hakevat eivät voi hakea paikkaa Almasta, mutta sen voi mainita toi­veena li­sä­tie­dot-kohdassa.

Syksyn 2019 varhaiskasvatuspaikkojen hakuaika alkaa 11.3. Kevään haku sujuu tavalliseen ta­paan: vanhemmat saavat toivoa paikkaa haluamastaan päiväkodista, ja he saavat tiedon pai­kasta lähempänä syksyä.

– Koska päiväkoti Almaa ei vielä ole, ei sieltä voi hakea paikkaa, mutta hakulomakkeen li­sä­tie­doissa voi ilmoittaa, toivotaanko paikkaa Almasta vai ei, sanoo Pietarsaaren var­hais­kas­va­tusjohtaja Matilda Engström.

– Pyrimme noudattamaan vanhempien toiveita, mutta emme voi taata paikkaa tietystä päi­vä­ko­dista. Tiedämme, että osa ryhmistä muuttaa Almaan maaliskuussa 2020. Tavoitteena on, et­tä niiden lasten, jotka eivät siirry sinne, ei tarvitse vaihtaa päiväkotia, vaan he saavat jäädä sii­hen päiväkotiin, jossa aloittavat syyslukukauden.

Keskustelumahdollisuus tiistaina

Tiistaina (5.3.) klo 18.30 järjestetään päiväkoti Almaa koskeva tiedotus- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus lukion suuressa auditoriossa.

Engströmin mukaan siinä vaiheessa tiedetään, montako pienten ja suu­rem­pien lasten ryhmää sekä montako suomenkielistä ja montako ruotsinkielistä ryhmää Al­maan tulee.

– Emme kuitenkaan tiedä tarkalleen, mitkä lapsiryhmät muuttavat sinne. Lopullinen suun­ni­tel­ma valmistuu vasta, kun kaikki hakemukset ovat saapuneet ja tiedämme lapsimäärän. Vie­lä jonkin aikaa on avoinna, mitkä päiväkodit jäävät jäljelle muutoksen jälkeen. Se riippuu sii­tä, mitä kiinteistöjä kaupungilla on siinä vaiheessa, missä kunnossa ne ovat ja kuinka mielekästä on mahdollisesti suunnitella kiinteistöjä uudelleen varhaiskasvatuksen tarpeisiin soveltuviksi.

Tiistain tiedotustilaisuuteen osallistuvat myös päiväkoti Alman tuleva johtaja Annina From, var­haiskasvatuksen suunnittelija Tom Enbacka, arkkitehti Gustav Simons Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to R. Wingren Oy:stä sekä Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy:n edustaja.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Matilda Engström, 044 785 1426, matilda.engstrom@pietarsaari.fi
Tom Enbacka, varhaiskasvatuksen suunnittelija, 044 785 1313, tom.enbacka@pietarsaari.fi
Annina From, päiväkoti Alman tuleva johtaja, 044 785 1755, annina.from@edu.pietarsaari.fi
Arkkitehti Gustav Simons, Arkkitehtitoimisto R. Wingren Oy, 050 593 9107, gustav@arwingren.com

Alma daghem2

Vy mot huvud ingang2

Vy mot kyrkan2

(Lähde: Arkkitehti Thanh Dang, Arkkitehtitoimisto R Wingren Ab) 

Siirry "Liikunta ja urheilu"-sivulle
Widgetalue (Alhaalla)