Antalet grupper vid Alma daghem snart klart - invånarinfo på tisdag

27.02.2019

Nya Alma daghem tas i bruk våren 2020. De som ansöker om en plats inom småbarnspedagogiken inför hösten 2019 kan inte ansöka om en plats på Alma men nog nämna det som ett önskemål i rutan för tilläggsinformation.

Den 11 mars inleds ansökningstiden till småbarnspedagogiken inför hösten 2019. Vårens ansökan går till som vanligt: Föräldrarna får önska sig en plats bland de daghem som finns och föräldrarna får besked närmare hösten.

– Eftersom Alma daghem ännu inte existerar kan man inte ansöka om en plats där, men den som önskar alternativt inte önskar en plats vid Alma kan sätta det som tilläggsinformation på ansökningsblanketten, säger Matilda Engström, chef för småbarnspedagogiken i Jakobstad.

– Vi försöker hörsamma föräldrarnas önskemål men kan inte garantera plats på ett visst dagis. Det som vi vet är att en del grupper kommer att flytta till Alma i mars 2020. Målet är att de barn som inte flyttar dit inte ska behöva byta daghem utan får stanna där de inleder höstterminen.

Möjlighet till diskussion på tisdag

På tisdag (5.3) klockan 18.30 ordnas ett informations- och diskussionstillfälle om Alma daghem i Stora auditoriet i Jakobstads gymnasium.

Enligt Engström kommer man i det skedet att veta hur många grupper för små barn respektive större barn, och hur många svenska respektive finska grupper, som kommer att finnas vid Alma.

– Däremot vet vi inte exakt vilka barngrupper som kommer att flytta dit. Den slutliga planen blir klar först då vi fått in alla ansökningar och vet antalet barn. Exakt vilka daghem som finns kvar efter förändringen kommer ännu att vara öppet en tid. Det beror på vilka fastigheter staden har i det skedet, i vilket skick dessa är och i vilken mån det är vettigt att eventuellt planera om fastigheter för att de ska passa behoven inom småbarnspedagogiken.

I tisdagens infotillfälle deltar också Annina From, blivande föreståndare för Alma daghem, pedagogisk planerare Tom Enbacka, arkitekt Gustav Simons från Arkitektbyrå R. Wingren Ab och en representant från Fastighets Ab Ebba.

Mer information:
Chef för småbarnspedagogik Matilda Engström, 044 785 1426, matilda.engstrom@jakobstad.fi
Tom Enbacka, pedagogisk planerare, 044 785 1313, tom.enbacka@jakobstad.fi
Annina From, blivande föreståndare vid Alma daghem, 044 785 1755, annina.from@edu.jakobstad.fi
Gustav Simons, arkitekt vid Arkitektbyrå R. Wingren Ab, 050 593 9107, gustav@arwingren.com

 Alma daghem

Vy mot huvud ingang

Vy mot kyrkan

(Källa: Arkitekt Thanh Dang, Arkitektbyrå R Wingren Ab)

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)