Information om utbildning och fostran som Jakobstad erbjuder för nyanlända från Ukraina

11.04.2022

 

Staden Jakobstad önskar alla varmt välkomna till småbarnspedagogiken och skolan/förskolan. Det bästa alternativet för ett barn som inte talar finska eller svenska är en plats i den förberedande undervisningen där man lär sig språket och andra läroämnen.

Utbildning för barn och unga är avgiftsfri i Finland. En avgiftsfri, varm måltid ingår i varje förskole- och skoldag. Dessutom får barn och unga utan avgifter böcker och annat material som används i undervisningen.

För småbarnspedagogik tas en avgift ut på basis av familjens inkomster. Beroende på inkomsterna kan småbarnspedagogiken också vara avgiftsfri. Inom småbarnspedagogiken serveras en varm måltid under dagen på daghemmet eller familjedagvården.

Vid behov finns mer information att få på stadens webbsidor

https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK (0-5-åringar)

Barn har rätt till småbarnspedagogik. Det är möjligt att ansöka om en plats inom småbarns-pedagogiken för ett barn under skolåldern. Handläggningstiden är 4 månader och vid en förälders oförutsedda inträde på arbetsmarknaden 2 veckor. Om hur man ansöker om en plats inom småbarnspedagogiken finns på stadens webbsidor: https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/aktuellt/aktuellt

 

FÖRSKOLEUNDERVISNING (6-åringar)

Förskoleundervisningen börjar i augusti det år då barnet fyller 6 år. Barnet har rätt till förskoleundervisning nära barnets hemadress. Mer information om förskoleundervisning finns att få på stadens webbsidor. https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/aktuellt/anmalan-till-forskola

 

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING (7-16-åringar)

Den grundläggande utbildningen börjar i augusti det år då barnet fyller 7 år. Alla barn i grundskoleålder som bor i Jakobstad har rätt att gå i skola. Mer information om grundläggande utbildning finns på stadens webbsidor https://www.jakobstad.fi/barn-och-utbildning/aktuellt/anm-till-grundl-utb

 

FÖRBEREDANDE UNDERVISNING

De elever som ännu inte talar svenska eller finska erbjuds undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Syftet med den förberedande undervisningen är att eleven ska lära sig grunderna i svenska eller finska samt bekanta sig med den finländska skolan.

I de förberedande klasserna studerar eleverna finska eller svenska, centrala begrepp inom andra läroämnen samt övriga färdigheter som behövs för att inleda den grundläggande utbildningen. En individuell studieplan görs upp för varje elev, där målen för den förberedande undervisningen bestäms. Eleverna börjar så snart som möjligt i svenska eller i finska undervisningsgrupper i de ämnen de klarar av trots sina bristfälliga språkfärdigheter. Den förberedande undervisningen ges högst ett år (24 - 26 timmar per vecka). Då elevernas språkfärdigheter är tillräckliga kan de flytta över till en klass inom den grundläggande utbildningen som motsvarar deras ålder och färdigheter.

Information om stöd för lärandet i den grundläggande utbildningen för barn och unga som flytt från Ukraina, finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor. https://www.oph.fi/sv/utveckling/stod-larandet-i-den-grundlaggande-utbildningen-barn-och-unga-som-flytt-fran-ukraina

Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande och har genomgått en hälsoundersökning tas emot till skolorna så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden.

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)