Invånarforum om stadens trafik- och miljöplan/kick-off seminarium 30.9

24.09.2019

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan. Som startskott ordnas ett invånarforum, ett kick off-seminarium för allmänheten, måndagen den 30 september i Campus Allegro.

Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. I bakgrunden finns bland annat prognoser som förutspår att antalet så kallade stenfotsaffärer i värsta fall kan komma att minska med över tjugo procent i hela landet inom de närmaste tio åren.

Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

– Under arbetets gång kommer vi att anordna tre seminarier för allmänheten. Avsikten är att också genom sociala medier ge allmänheten tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål under hela processens gång, säger Ilmari Heinonen som är arkitekt och projektarbetare.

Som startskott för arbetet ordnas ett invånarforum, ett för allmänheten öppet kick-off seminarium, måndagen den 30 september i Rotundan vid Campus Allegro (Köpmansgatan 10) i Jakobstad.

Klicka här för länk till seminarieprogrammet.

Se även “Uppdatering av Jakobstads trafik- och miljöplan” (stadens webbsida).

Våra projektkanaler på sociala medier där du kan följa med och delta i processen:

Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Följ också stadens huvudsakliga kanaler på sociala medier: 

FacebookInstagramTwitter, Youtube och LinkedIn

Mer information: Ilmari Heinonen, arkitekt/projektarbetare, 044 785 1408, ilmari.heinonen@jakobstad.fi

stadenjakobstad facebook 1

 

 

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)