Invånarna i Jakobstad nöjda med avfallshanteringen - även vinterunderhållet har förbättrats

20.11.2019

De samhällstekniska tjänsterna i Jakobstad utvecklas i en positiv riktning. Bästa resultaten fick avfallshanteringen. Det visar en invånarenkät för 2019.

I Jakobstad skickades enkäten ut till 1 500 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18-79 år, varav 42 procent deltog. Svarsprocenten var den högsta bland alla städer som deltog i undersökningen som kunde besvaras via pappersblankett och webben.

I undersökningen frågade man bland annat om upplevelsen av gatuunderhållet, underhållet av lekparker och badstränder.

– Bästa resultaten fick avfallshanteringen. Det som var dåligt i hela landet var bostadsgatornas skick, vilket också gäller Jakobstad. I lekparkerna har vi nyligen bytt ut en del gammal lekutrustning. Det borde synas i enkätresultaten nästa år, säger stadsingenjör Harri Kotimäki.

Enligt Kotimäki är det intressant att se på vilka områden staden behöver utveckla sitt arbete i jämförelse med andra städer men att man primärt tittar på den egna utvecklingskurvan.

– Det finns olika orsaker till varför en stad generellt har bättre eller sämre siffror än en annan stad, till exempel om grannkommunerna upplevs sköta sig och invånarna reagerar på skillnaden, säger Kotimäki.

Positiv förändring också inom vinterunderhållet

Håkan Forss, vd vid stadens bolag Alerte Ab Oy, är nöjd med de positiva förändringarna från 2018 till 2019.

– Enkäten är viktig för oss. Vi använder den som en mätare för hur vi utvecklar bolaget och den beskriver hur vi lyckas utveckla våra tjänster. För oss är jämförelsen med oss själva året innan också av stor vikt. Till exempel så har Jakobstad den största positiva förändringen inom vinterunderhållet av alla städer som deltog, säger Forss.

– Överlag visar alla mätare som berör Alertes verksamhet, det vill säga gatunderhåll, parkskötsel och skötseln av idrottsanläggningar och friluftsleder att våra satsningar märks och tagits emot positivt av Jakobstadsborna. Vi har givetvis också en målsättning att i framtiden ligga på eller över landets medeltal för de tjänster som berör oss men det är orealistiskt att förvänta sig att sådant löser sig på kort tid.

Länk till undersökningen (på finska).

Mer information:
Stadsingenjör Harri Kotimäki, 044 785 1750, harri.kotimaki@jakobstad.fi
VD för Alerte Ab Oy Håkan Forss, 044 785 1890, hakan.forss@alerte.fi

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)