Meddelande gällande covid-19

02.11.2020

En del av personalen som befunnit sig på Oxhamns skola och Resursskolan i Jakobstad 27-28.10 har exponerats för covid 19. Personerna i fråga har kontaktats och satts i karantän. Undervisningen för eleverna fortsätter som normalt i skolan med särskilda undervisningsarrangemang.

Dessutom påbörjades i slutet av veckan 44 utredningen av en tidigare okänd covid-19 smittkedja inom social- och hälsovårdsverkets område. I samband med smittspårningen har flera olika exponeringar konstaterats, bland annat en massexponering 23-25.10. Närkontakter har kontaktats och satts i karantän och flera av dessa har testats positiva. Även om de som testat positivt i de flesta fall redan ha varit i karantän, hade flera hunnit bli smittsamma innan karantänstiden började. Det här har lett till ytterligare exponeringar på arbetsplatser och på skolor i nejden.

Social - och hälsovårdsverkets smittspårningsteam jobbar för högtryck med att spåra och isolera de olika smittkedjorna. Fortsättningsvist är det oerhört viktigt att

  • följa de rekommendationer som gäller för att träffas max 10 personer i grupp
  • vara noga med handhygienen
  • hålla avstånd
  • använda munskydd, även på arbetsplatserna

 

Smittskyddsteamet vid social- och hälsovårdsverket

Staden Jakobstad

2.11.2020

 

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)