Påverka utvecklingen av stadsmiljön och trafiknätet i Jakobstad

05.01.2022

liikenneverkosto

Påverka utvecklingen av stadsmiljön och trafiknätet i Jakobstad
tro

Vi tror att vi tillsammans kan förbättra trafikmiljön i Jakobstad.

hopp Vi hoppas att så många Jakobstadsbor som möjligt svarar på enkäten.
karlek Hjärtligt tack till alla som deltar! Alla som svarar på enkäten belönas med
en video som visar vad vi som bäst kan skapa tillsammans, samt att 5 st
Citygruppens köpkort à 50 € lottas ut bland deltagarna.
   

Till infosidan av invånarenkäten

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)