Rettigs Fond

14.12.2020

Rettig Group Oy Ab har överlämnat medel till Staden Jakobstad för att stöda idrottsverksamhet i Jakobstad. Fonddirektionen besluter om utdelning av stipendier och understöd till enskilda barn och unga som annars inte har råd att idka idrottsverksamhet.

Fonddirektionen beslöt på sitt möte 10.12.2020 att utannonsera möjligheter att söka medel ur Rettig fond. Under 18 åriga enskilda unga kan ansöka om bidrag för sin idrottsverksamhet senast 28.12.2020. Förslag till bidrag åt ett barn eller ungdom kan också ges av en tredje person.

Bidragens storlek kan vara t.ex. 50 – 150 euro.https://www.jakobstad.fi/kultur-och-fritid/motion-och-idrott/bidragochutmarkelse/

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)