Sammankomster begränsas till högst 10 personer i Jakobstad

31.12.2021

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus där antalet deltagare överstiger 10 (tio) personer.

Beslutet är i kraft under perioden 3.1.2022-31.1.2022.

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)