Skolnätsrapporten för Jakobstad klar - två modeller på förslag

07.02.2020

Bildningsdirektör Jan Levander vill uppnå det som vårdnadshavare, stadens personal och beslutsfattare efterlyser: En långsiktig lösning. Rapporten behandlas i stadsstyrelsen den 24 februari.

Arbetsgruppen bakom skolnätsutredningen presenterar två olika lösningsmodeller:

– Den ena modellen innehåller åk 0–5 i alla "lågstadier” och åk 6–9 i högstadiet. De svenska skolorna hålls intakta, förutom Bonäs/Vestersundsby skola där en lösning bör hittas. En ny fastighet för dessa byggs i de västra stadsdelarna. Itälä skola och Länsinummi skola fortsätter sin verksamhet som separata skolor tills de slås ihop. Resursskolan fortsätter i Ruusulehto-fastigheten, säger bildningsdirektör Jan Levander.

Etelänummi skola och Oxhamns skola skulle fortsätta med elever i åk 6–9. Inomhusluftsproblemen vid Oxhamns skola medför att skolan rivs och ersätts med två nybyggnader. Rådmans-fastigheten står kvar.

– Den andra modellen innehåller åk 0–5 i alla "lågstadier” och åk 6–9 i högstadiet. De svenska skolorna hålls intakta tills en lösning gällande Bonäs/Vestersundsby skola hittas. Två fastigheter behöver användas under tiden. Itälä skola och Länsinummi skola fortsätter sin verksamhet som separata skolor och slås ihop vid en senare tidpunkt till en enhetsskola tillsammans med Etelänummi skola. Bonäs/Vestersundsby skola flyttas då samtidigt till Länsinummi-fastigheten. Resursskolan fortsätter i Ruusulehto-fastigheten, säger Levander.

Oxhamns skola skulle fortsätta med elever i åk 6–9. Inomhusluftsproblemen vid Oxhamns skola medför att skolan rivs och ersätts med två nybyggnader. Rådmans fastighet står kvar. Etelänummi skola slås ihop med ”lågstadierna” till en enhetsskola.

“Vi lyssnar på vårdnadshavarna och beaktar befolkningsprognosen”

Enligt Levander har båda modellerna för- och nackdelar.

– Vårt mål är en långsiktig lösning och ett hållbart skolnät där eleverna, personalen, fastigheterna och ekonomin mår bra. Det önskar både föräldrar, vår personal och stadens beslutsfattare. Här ingår en rättvis fördelning av resurser per elev, fungerande lärmiljöer och lärarkollegier, friska byggnader bland annat genom en systematisk minskning av reparationsskulden samt ett hållbart skolnät och en hållbar ekonomi.

Arbetsgruppen har haft öppna möten på stadens alla lågstadieskolor, diskuterat med vårdnadshavare och sakkunniga. Man har beaktat stadens planering av tomt- och bostadsområden, liksom befolkningsprognosen för Jakobstad. Den visar, som för resten av landet, att antalet barn blir mindre under de närmaste åren.

– Vi kommer också att ordna öppna informations- och diskussionsmöten med vårdnadshavare och personal på högstadierna. Processen kommer att fortsätta under våren, Levander.

Det var stadsfullmäktige som ifjol beställde en utredning över elevantalet och skolnätet. Rapporten kommer att stå som grund för beslut gällande framtida skolnät i Jakobstad. Ärendet behandlas på stadsstyrelsens möte den 24 februari.

Mer information:
Läs hela rapporten (länk) 
Bildningsdirektör Jan Levander, 044 785 1479, jan.levander@jakobstad.fi

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)