Strandvägens nya dragning pålas ut i terrängen enligt reviderat detaljplaneförslag.

24.11.2021

Nu har alla invånare möjlighet att bekanta sig med den planerade nya Strandvägens dragning mellan Djurgårdsleden och Västra Ringvägen. Vägområdet pålas ut i terrängen enligt det reviderade planförslaget så som det ser ut i mitten av november 2021. Inom det 15–16 meter breda vägområdet planeras bland annat ett område för snöröjning, en gång- och cykelled, ett planteringsområde på vissa avsnitt, två körfiler, en vägren och ett dike. Hela vägområdets bredd kommer alltså inte att användas som körbana. En noggrannare planering av vägområdet görs i gatuplanen, som det blir möjligt att uppgöra efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Mera information finns på planläggningens hemsida: https://www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/planlaggningsavdelning/detaljplaner-under-uppgorande/#Rantatie

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)