Svara på enkät gällande hållbar rörlighet i framtiden i Jakobstadsregionen

04.08.2022


Kommunerna i Jakobstadsregionen har tillsammans börjat arbeta på en plan för hållbar mobilitet. Före planeringsfasen vill vi kartlägga invånarnas rörelsevanor och i synnerhet åsikter om utvecklingsbehov och möjligheter för trafik och rörlighet.

Formuläret är öppet fram till 31.8.2022
Det tar cirka 10-15 minuter att svara. Du kan hoppa över en fråga om du inte vill eller vet hur du ska svara.

Enkät: https://new.maptionnaire.com/q/67ceg6cne3c4

 

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)