Uppdateringen av Jakobstads trafik- och miljöplan pågår

28.02.2020

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan för centrum 1989. Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

Under arbetets gång kommer vi att ordna seminarier för allmänheten. Avsikten är att också genom sociala medier ge allmänheten tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål under hela processens gång.

Mer information om projektet hittar du här (länk).

Våra projektkanaler på sociala medier där du kan följa med och delta i processen är:
Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut (länk).
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu (länk).

Mer information:
Stadsplanearkitekt Sören Öhberg, 044 785 1633, soren.ohberg@jakobstad.fi

 

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)