Utkastet till Jakobstadsregionens klimatstrategi

31.05.2021


Kommunerna i Jakobstadsregionen har våren 2019 tillsammans beslutat att uppgöra en ny gemensam klimatstrategi för regionen. Nu har du möjlighet att kommentera utkastet till Jakobstadsregionens klimatstrategi via en enkät.
Utkastet har färdigställts på basen av arbete utfört i temagrupper kring energi, trafik, planläggning, byggande, avfallshantering, kosthåll, bildning, fortbildning, biologisk mångfald, klimatanpassning, skogsbruk, jordbruk, offentlig upphandling, näringslivets roll, och cirkulär ekonomi.

Målsättningen är att strategin ska godkännas i kommunernas fullmäktige hösten 2021.
Organisationer och kommuninvånare kan lämna in åsikter via en enkät under tiden 1.6-24.6.2021.
Vi ber om Era synpunkter senast 24.6.2021.


Enkäten hittas via denna länk (obs! från 1.6) 

Tilläggsuppgifter fås av Malin Lindholm, projektkoordinator, per mejl malin.lindholm@jakobstad.fi eller per telefon 044 785 1105.

Här kan du läsa utkastet till Jakobstadsregionens klimatstrategi.

 

 

Gå till "Motion och idrott"
Widgetområde (Nere)