Näringsliv

Välkommen till sidorna som handlar om företagsverksamheten i Jakobstad!

Under mellanbladet Tjänster till företag hittar du uppgifter om Jakobstad som etableringsort, lediga verksamhetslokaler, affärs- och industritomter samt om tillstånd som behövs för affärsverksamhet.

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia erbjuder företagstjänster i Jakobstadsregionen. Concordia betjänar regionens företag i alla skeden av deras livscykel. Målgruppen är företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet. Läs mer under rubriken Företagstjänster.

Under mellanbladet Info har vi samlat nyttiga näringslivslänkar, information om platser för gatu- och torgförsäljning, Jakobstads Citygrupp och om offentlig upphandling samt presentationer av stadens affärsverk och vårt lokala energibolag. I slutet hittar du ännu en lista över stadens största arbetsgivare.

Jakobstadsregionen har en mycket mångsidig industristruktur. Mer information om branschfördelning, företag och handel hittar du bland Concordias informationstjänster.

 

Bekanta dig med Jakobstad! - En liten stad med stort hjärta

JSTAD broschyr 2020 SV full

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)