Näringsliv

Tjänster till företag

Välkommen att etablera dig i Jakobstad!

Vill du grunda ett företag i Jakobstad? Börja ditt växande här. Stark företagaranda och innovationskraft har skapat ett nätverk med ca 3000 verksamma företag i regionen. Det finns alltid plats för fler.

På de här sidorna hittar du uppgifter om Jakobstad som etableringsort, lediga verksamhetslokaler och tomter samt nödvändiga tillstånd.

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia erbjuder företagstjänster i Jakobstadsregionen. Concordia betjänar regionens företag i alla skeden av deras livscykel. Målgruppen är företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet. Läs mer under rubriken Företagstjänster.

Jakobstad är en liten stad med stort hjärta. Du kan Lära känna Jakobstad under följande länk. 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)