Näringsliv

Jakobstads som etableringsort

Jakobstad är centrum för en tvåspråkig region bestående av 5 kommuner med cirka 48 600 invånare och över 21 000 arbetsplatser. Jakobstads invånarantal är cirka 19 500 och antalet arbetsplatser är drygt 11.000.

Stadens starka industriella bas och fungerande näringsliv har givit goda möjligheter att utveckla servicen. Regionen är väl integrerad genom olika samarbetsformer och bildar ett enhetligt ekonomiområde.

3200 personer pendlar dagligen in från omgivande kommuner till arbetsplatserna i staden och 1800 stadsbor jobbar i omnejden vilket gör att stadens självförsörjningsgrad på arbetsplatser är en av landets absolut högsta (130,8%). Inom Jakobstadsregionen finns det 3 000 företag, varav 1200 i Jakobstad. Tillsammans med Karlebyområdet bildar Jakobstadsregionen ett enhetligt arbetsmarknadsdområde med över 100.000 invånare och över 6000 företag.

Jakobstad är en idealisk ort för företagsverksamhet. Stadens geografiska läge och goda kommunikationer med landsvägs-, järnvägs- och flygförbindelser samt en egen hamn ger goda förutsättningar för verksamheten.

Näringslivet har företag inom alla branscher och många av företagen exporterar sina produkter och tjänster varför staden har en internationell prägel.

Staden Jakobstad och dess samarbetspartners står till tjänst med all behövlig hjälp ifall du vill grunda ett företag eller flytta ditt företag till Jakobstad. Klicka på rubriken tjänster till företag och läs mer över företagstjänster.  

Kom och trivs i Jakobstad!

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)