Näringsliv

Jakobstads Hamn Ab

Jakobstads Hamn är en effektiv export- och importhamn. Det totala varuflödet per år är av storleksordningen 2 miljoner ton. Hamnens specialitet är hantering av varor och gods som är förknippade med  träförädlingsindustrin och energiproduktion med biomassa. I Hamnen hanteras också kemikalier, cement och styckegods.

Farleden in till hamnen är 11,0 m.  Laucko-kajen har efter den senast förlängningen, som stod klar år 2009, en total längd av 503 meter.

I Jakobstads Hamn fungerar Oy Euroports Pietarsaari Ab som hamnoperatör. I Euroports servicekoncept ingår såväl stuveriverksamhet och godshantering som lagerservice, spedition och skeppsklarering.

Läs mer

Se på kartan


 

Adress 

Jakobstads Hamn
Laukovägen 1
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter

tel. + 358 6 723 6128
www.portofjakobstad.fi 


Juha Hakala
verkställande direktör
tel.  + 358 40 585 2332
juha.hakala@portofjakobstad.fi

Johanna Heinoja
Teknisk chef 
tel. + 358 40 508 1906
johanna.heinoja@portofjakobstad.fi

 

 

 

Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)