Näringsliv

Jakobstads Vatten

Jakobstads Vatten ombesörjer Jakobstadsbornas vattentjänster; vattenförsörjning och avloppshantering. Verket fungerar som ett kommunalt affärsverk sedan början av år 2003. Verkets egentliga verksamhetsområde omfattar stadens detaljplanerade eller tätt bebyggda områden. Utanför dessa erbjuder verket i huvudsak enbart tjänster i anslutning till vattenanskaffning och med specialavtal. Jakobstads Vatten fungerar som ett kommunalt affärsverk i enlighet med affärsekonomiska principer. Utgångspunkten är att verket med verksamhetsintäkter finansierar sina verksamhets- och investeringsutgifter.

Jakobstads Vatten är också en serviceinrättning, som kontinuerligt strävar till att utveckla sin verksamhet i överenststämmelse med samhälllets övriga utveckling.

Läs mer


Adress

Jakobstads Vatten
Strengbergsgatan 1
68600 Jakobstad

Kontaktuppgifter

tel. 06 786 3111


 

Andreas Svarvar
Verkställande direktör
Jakobstads Vatten


Widgetområde (Innehåll)
Widgetområde (Nere)