Anmälan till förskola, årskurs 1, småbarnspedagogik, morgon- och eftermiddagsverksamhet

07.02.2019

Höstterminen inleds tisdagen den 13 augusti 2019. Fyll i anmälan senast fredagen den 15 februari.

Information om förskoleundervisningen och småbarnspedagogik (dagvård) för 6-åriga barn (födda 2013) läsåret 2019-2020:

Förskolan börjar tisdagen den 13 augusti 2019 och undervisningen ordnas fyra timmar varje skoldag, klockan 8-12.00.

Förskoleundervisningen ordnas i skolan. Den är obligatorisk och avgiftsfri. Undervisningen stöder barnets utveckling och inlärningsfärdigheter. Förskolebarnen har rätt till småbarnspedagogik (dagvård).

Gör anmälan till förskolan genom det elektroniska systemet Wilma senast fredagen den 15 februari.

Mer information om anmälan till förskolan och ansökan om småbarnspedagogik (dagvård) hittar du här.

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1) och ansökan om morgon- och eftermiddagsverksamhet (åk 1-2)

Anmälan till grundläggande utbildning (åk 1) för barn födda 2012 och barn födda 2011 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten sker fredagen den 15 februari.

Information om inskrivning från de enskilda skolorna skickas till hemmen per post vecka 5. Eventuell anhållan om uppskov liksom rätt till skolgång i annan skola än den av sektionen anvisade närskolan kan göras vid samma tillfälle.

Kontakta sekreterare Mona Fagerudd Söderman ifall ni inte fått brev hem under vecka 6, tel. 06 786 3477.

Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet (åk 1-2) görs elektroniskt och ska vara inlämnad senast fredagen den 15 februari.

Mer information om anmälan och ansökan finns här.

Mer information:
Chef för småbarnspedagogik Matilda Engström, 044 785 1426, matilda.engstrom@jakobstad.fi
Bildningsdirektör Jan Levander, 044 785 1479, jan.levander@jakobstad.fi

Go back to "News"
Bottom Widgetarea