Begränsningar gällade sammankomster 12.8–8.9.2021

11.08.2021

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma
sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) personer inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) personer i avgränsade utomhusområden inom kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt.


Inom kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt kan tillställningar med fler deltagare än ovan emellertid ordnas under förutsättningen att säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och
Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021. Anvisningarna kompletterar skyldigheterna som kommer direkt från lagen om smittsamma sjukdomar.


Beslutet är i kraft under perioden 12.8–8.9.2021.

Go back to "News"
Bottom Widgetarea