Broarbetet längs Kållbyvägen är klart

24.09.2021

Broreparationsarbetet som MPV-Infrarakenne har utfört på V-601 planskild korsningsbro har blivit klar ungefär en månad i förtid.

Bron ligger vid korsningen av stamväg 68 och landsväg 749. Istället för den gamla planskilda korsningsbron har man byggt en helt ny bro, som underlättar för bland annat den tunga trafiken.

Arbete med att färdigställa korsningarna och bron fortsätter ännu några veckor.

Go back to "News"
Bottom Widgetarea