Jakobstad i täten bland små kommuner i jämförelsen om livskraft

24.09.2021

LIVCY-livskraftsindexet har utvecklats för att stödja livskraften vid stads- och områdesplanering. Utöver samhällsstruktur och service beaktas också mänskliga faktorer, invånarnas upplevelser och känslor samt världen vid beräkningen av indexet.

I LIVCY-modellen betraktas livskraften speciellt genom mätbara vardagsfunktioner och tillgängligheten och kvaliteten på service. I LIVCY-modellen innebär livskraft i vardagen att de mest nödvändiga grundbehoven för livet och människan, till exempel mataffärer, skolor, hälsovård eller grönområden, är nära till hands och mångsidiga. Att förbättra områdenas livskraft genom att lägga till olika slags service och öka tillgängligheten på dem ökar trivseln i områdena och förbättra invånarnas positiva upplevelser och hälsa. På samma gång svarar man på många sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar.

Jakobstad placerar sig med sina 60 LIVCY-poäng i toppskiktet av de små kommunerna och på 22:a plats i jämförelsen med alla Finlands kommuner. Grön- och rekreationsområdena och motionsservicen håller en god nivå i Jakobstad. I fråga om handeln placeras Jakobstad till och med på näst högsta nivån för små kommuner.

I kategorin för rörlighet lämnar Jakobstad en aning efter de andra små kommunerna.

- Det här förklaras av att kategorin för rörlighet är en aning förvrängd för Jakobstads del. Då man i undersökningen bedömer tillgången på kollektivtrafik och hållplatser för kollektivtrafik beaktar den inte i tillräckligt hög grad hur smidig Vippari-beställningstrafiken i Jakobstad är. I Jakobstad betjänar ju busshållplatserna i huvudsak fjärrtrafik och skolskjutsarna, eftersom Vippari hämtar kunden hemifrån, berättar tf. stadsutvecklingsdirektör och stadsingenjör Harri Kotimäki.

Andra små kommuner i täten är Grankulla (81 poäng), Birkala (66 poäng), Forssa (60 poäng) och Kempele (59 poäng). I jämförelsen över alla landets kommuner placeras Grankulla på andra plats, Birkala på elfte plats, Forssa på 23:e plats och Kempele på 25 plats.

Läs mera: LIVCY-Elävyysindeksi_Elävyysvertailu_Manner-Suomen_kunnat_2021 (endast på finska)

Mera information:

Tf. stadsutvecklingsdirektör och stadsingenjör Harri Kotimäki, tel. 044 785 1750, harri.kotimaki@jakobstad.fi

Go back to "News"
Bottom Widgetarea