Rekommendationen om att personer över 70 år ska undvika fysiska kontakter har avvecklats

24.06.2020

Statsrådet ger inte längre någon rekommendation om undvikande av fysiska kontakter för vissa åldersgrupper. Genom att undvika närkontakter har man lyckats skydda den äldre befolkningen för coronavirussmitta. Vid sidan av den nytta som den praktiska tillämpningen av rekommendationen har medfört, har den dock även haft negativa konsekvenser för det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet hos personer över 70 år.

Man bör dock fortsättningsvis enligt individuell bedömning och med beaktande av en persons helhetssituation och individuella riskfaktorer följa en återhållsam linje när det gäller närkontakter.

  • Följ de allmänna anvisningarna för att minska smittorisken.
  • Håll kontakt med dina närstående men om möjligt, undvik närkontakt med andra människor.
  • När du sköter affärs- och apoteksärenden eller besöker hälsovårdscentralen: upprätthåll en god handhygien, håll ett säkerhetsavstånd till andra människor och undvik att uträtta ärenden under rusningstid och vistas i butikerna en längre tid.
  • Om du har symtom på en luftvägsinfektion, undvik kontakt med andra människor och kontakta läkare.
  • Uppsök en hälsovårdare eller läkarmottagning om du insjuknar eller har en långvarig sjukdom som kräver regelbundna kontrollbesök  inom hälso- och sjukvården.

Social- och hälsoministeriet, Institutet hör hälsa och välfärd och Social- hälsovårdsverket i Jakobstad utfärdar vid behov anvisningar om hygien- och andra frågor som kan bidra till att minska smittorisken hos äldre personer.

Läs mera:

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad https://sochv.jakobstad.fi

Institutet för hälsa och välfärd www.thl.fi

Go back to "News"
Bottom Widgetarea