160 unga kan få sommarjobb via staden Jakobstad

21.02.2020

Staden Jakobstad kommer inför sommaren 2020 att anställa cirka 80 ungdomar inom stadens verksamhet. Därtill kan föreningar och stiftelser få understöd för att erbjuda sommarjobb.

– Föreningar och stiftelser verksamma i Jakobstad möjlighet att ansöka om understöd för anställande av ungdomar under sommaren. Medlen för understöd ger ytterligare cirka 80 ungdomar sommarjobb. Totalt har cirka 160 ungdomar möjlighet att få sommarjobb via staden sommaren 2020, säger personaldirektör Eva-Maria Emet.

Skolelever och studerande födda före 1.6.2004 kan ansöka om stadens sommarjobb. Anställningstiden är cirka fyra veckor.

Ansökan skickas in via en nätblankett på stadens webbsida under tiden 3.2.–21.2.2020. Försenade ansökningar beaktas inte.

Namnen på de som får sommarjobb hos staden publiceras på stadens hemsida 23.3.2020 med samtycke av de valda. Ett informationstillfälle för de valda kommer att ordnas 15.5.2020 kl. 15.00 vid stadshuset.

Stadens sommarjobbansökan öppnas 3.2 kl. 8.00 och sista ansökningsdagen är 21.2 (ansökan öppen hela dagen). Klicka här för att komma till ansökningsblanketten.

Föreningars ansökan om bidrag för sommararbetskraft öppnas 3.2 kl. 8.00 och sista ansökningsdagen är 28.2 (ansökan öppen hela dagen). Klicka här för att komma till ansökninsblanketten.

Mer information: Personaldirektör Eva-Maria, 044 785 1318, eva-maria.emet@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)