Ändringar i restaurangernas öppettider från och med 23.4

23.04.2021

Statsrådet informerar att förplägnadsrörelsernas öppettider ändrar från och med 23.4 på flera områden. Begränsningarna i restaurangernas öppettider bestäms enligt smittsituationen på varje område. Begränsningarna ses över varje vecka och det är nu fråga om första utvärderingen efter att förordningen getts 16.4.

I landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland och Österbotten uppför begränsningarna av förplägnadsrörelsers serverings- och öppettider. För detta har man infört en ny tredje mellanfas för de begränsningar som tidigare har haft två nivåer. Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda en tredjedel av kundplatser inomhus. I de övriga restaurangerna får man använda hälften av kundplatserna inomhus.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får servera alkohol till kl. 18 och dörrarna stängs kl. 19. Matrestauranger får servera alkohol till kl. 19 och dörrarna stängs kl. 20.

Karaoke och dans är fortfarande förbjudna.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)