Ansökningstiden för Schaumansalens kvot för lokala arrangörer

11.02.2020

Schaumansalens kvot 2020 för lokala evenemangsarrangörer kan ansökas i februari och mars.

Kulturbyrån administrerar vidarehyrningen av dagarna/kvällarna. Kostnader för ljud- och ljusteknik ingår inte i hyran, utan bör betalas skilt av arrangören.

För lokala kulturföreningar och kulturaktörer innebär kvotunderstödet att arrangören kan få ca 50 % av hyran för Schaumansalen som bidrag. Bidraget fastställs enligt prövning beroende på evenemangets art, helhetsbudget osv.

Kvotunderstödens ansökningstid är 17.2–20.3.2020 och ansökningarna skickas till kulturbyrån i Jakobstad.

Information ger Kulturbyrån i Jakobstad.

Ansökningen får gärna vara fritt formulerad och skickas elektroniskt till kulturbyrån.

Länk till ansökningsblanketten

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)