Ansökningstiden för Schaumansalens kvot för lokala arrangörer pågår

22.03.2019

Schaumansalens kvot 2019 för lokala evenemangsarrangörer kan ansökas i februari och mars.

Kulturbyrån administrerar vidarehyrningen av dagarna/kvällarna. Kostnader för ljud- och ljusteknik ingår inte i hyran, utan bör betalas skilt av arrangören.

För lokala kulturföreningar och kulturaktörer innebär kvotunderstödet att arrangören kan få ca 50 % av hyran för Schaumansalen som bidrag. Bidraget fastställs enligt prövning beroende på evenemangets art, helhetsbudget osv.

Kvotunderstödens ansökningstid är 18.2–22.3.2019 och ansökningarna skickas till kulturbyrån i Jakobstad.

Ansökningsblanketter och tilläggsinformation ger kulturbyrån i Jakobstad.

Ansökningen får gärna vara fritt formulerad och skickas elektroniskt till kulturbyrån.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)