Anvisningar efter stormen Aapeli

03.01.2019

Med anledning av stormen Aapeli kan träd ha fallit omkull på olika håll i Jakobstad. Så här går du tillväga om det här förorsakar problem.

När det gäller skog eller parker inom detaljplanerat område kan du kontakta Benita Herrmans, avdelningschef för parker och grönområden på Alerte, på nummer 06 786 3202 och 044 532 8421.

Inom detaljplanerat område krävs enligt lagen ett myndighetsbeslut. Omkullfallna träd på tomten vill staden dokumentera som bevis på att inga träd har fällts utan lov. Stadsträdgårdsmästaren Jan-Ole Bäck, som beviljar loven, kan kontaktas från och med den 7 januari på nummer 044 514 7282.

Under normala förhållanden anhåller du om trädfällningslov via Lupapiste, stadens elektroniska system för tillståndsärenden.

Ekonomiskog förvaltas av skogsbruksingenjör Roland Sundfors på mätningsavdelningen. Han nås på nummer 044 785 1224.

Uppdaterad information 7.1.20219: Omkullfallna träd på tomten vill staden dokumentera som bevis på att inga träd har fällts utan lov.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)