Bestämmelser om begränsning av sammankomster i Jakobstad 12.10-31.10.2020

09.10.2020

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över tio (10) deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner.

Beslutet är i kraft under perioden 12.10-31.10.2020.

9.10.2020

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)