Broarbetet längs Kållbyvägen påverkar lättrafiken - omväg för skolelever

21.04.2021

MPV-Infrarakenne Oy utför reparationsarbete på V-601 planskild korsningsbro. Bron ligger vid korsningen av stamväg 68 och landsväg 749.

Fordonstrafiken har omdirigerats längs en omväg under hela byggtiden. Av säkerhetsskäl används en omväg också för lättrafiken. Reparationsarbetarna håller nu på med arbetsskeden, under vilka det är bäst att använda omväg. Lättrafikleden öppnas då det är tryggt igen. Skyltar finns vid omvägen för att dirigera åt rätt håll.

Vi ber om ursäkt för de störningar som arbetet orsakar!

 

Tilläggsuppgifter:

Arbetsledare Herman Kenkkilä, tfn 050 345 3286, herman.kenkkila@infrarakenne.fi

Ansvarig arbetsledare Pasi Pelkonen, tfn 040 594 5378, pasi.pelkonen@infrarakenne.fi

Byggherrens representant Jukka Ylimäki, tfn 029 502 7765, jukka.ylimaki@ely-keskus.fi

Kartta 2

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)