Centralen för tekniska tjänster meddelar

01.10.2021

Vid Gamla hamn och Korsgrundsvikens uthyrda båtplatser skall båtarna vara avlägsnade senast den 20.10.2021 så att centralen för tekniska tjänster kan ställa båtbryggorna i skick för vintern. Efter påpekat datum ansvarar inte centralen för tekniska tjänster för de båtar som ännu inte tagits upp på land.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)