Delta i en undersökning om din hemstads dragningskraft!

31.01.2019

Jakobstad är en av 55 finländska regionstäder. En regionstad är centrum för sin egen region eller sitt område. Under 8–31.1.2019 förverkligar regionstäderna tillsammans en ”mjuk undersökning om dragningskraft” bland sina invånare. Med hjälp av den utreds vilka uppfattningar som finns om regionstäderna.

Människor flyttar i huvudsak efter studier eller jobb. Men invånare lockas också av en smidig vardag, som till exempel en trivsam miljö, tät stadsstruktur och närheten till service, samt av uppfattningar om områdets identitet och livskraft.

– Staden Jakobstads viktigaste resurs är invånarna. Stadens strategi är att växa och få nya invånare. Det betyder att stadens invånare och de som bor på annat håll är de bästa experterna på att svara på frågan ifall Jakobstad har dragningskraft och vilken image staden har, säger stadssekreterare Milla Kallioinen.

Via länken nedan kan du utvärdera dragningskraften och imagen hos din egen stad, men också regionstäderna i grannskapet. Du kan fundera på om din hemstad har dragningskraft. Har den en image som livskraftig, trygg eller unik?  

För att kunna delta i undersökningen måste du bo i Jakobstad eller i en annan regionstad som till exempel Kristinestad. Det tar cirka fem minuter att fylla i undersökningen. Länken hittas här

– Vi vill delta i den här undersökningen eftersom den ger en ny helhetsbild och upplevelsebaserad information om stadens dragningskraft. Undersökningen kan ge oss en uppfattning om hur känd Jakobstad är som regionstad, stadens image och dess dragningskraft ur invånarnas och andras synvinkel.

– Samtidigt har staden Jakobstad beställt en statistikanalys om stadens dragningskraft. I februari 2019, när resultaten av denna invånarenkät har analyserats, kommer vi att ordna ett informationstillfälle, fortsätter Kallioinen.

Med hjälp av undersökningen hjälper man städer att utveckla sin välkändhet och dragningskraft – och genom det livskraft! Kom ihåg att svara på enkäten senast 31.1.2019!

Mera information:
Milla Kallioinen, stadssekreterare, tel. 044 785 1651
Undersökningen görs av Innolink. Mera information om undersökningen fås av undersökningsansvarige Ville Ottela,
Innolink, tel. 010 633 0200

 

 

SKK kyselysparr FB TW Li txt SVE

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)