Det mångkulturella nätverket - öppet för alla oavsett bakgrund

25.06.2019

Hur kan jag som ny i Finland bäst lära mig svenska eller finska? Vad finns det för fritidsaktiviteter om jag inte är intresserad av idrott? Det är några av frågorna som dryftas inom det nya mångkulturella samarbetsnätverket i Jakobstadsnejden.

År 2016 gjordes en utredning om behovet av ett invandrarråd i Jakobstadsregionen. Invandrare och förtroendevalda intervjuades, och resultatet visade på ett behov av ett samlande organ men inget så politiskt eller tidskrävande som ett invandrarråd.

– Ett icke-förpliktigande samarbetsnätverk som är öppet för alla med intresse av integrationsfrågor och att utforska rikedomen i att det finns många kulturer i samma region ansågs bättre. Här kan man delta enligt intresse och det spelar ingen roll om man har invandrarbakgrund eller inte, säger integrationskoordinator Pia Fraktman.

Mål: 3-4 träffar per år

I november hölls den första träffen inom det nya mångkulturella samarbetsnätverket, som ordnar under Integrationsenheten i Jakobstadsnejden.

Målet är att ha 3-4 träffar per år kring tre centrala teman som i början utkristalliserade sig: Språk, barn och fritid, samt skola och utbildning.

– Vid behov bjuder vi in externa aktörer eller myndigheter som ger mer information om ett tema. Hittills i år har vi haft tre träffar och vi vill gärna få fler deltagare.

Under våren har kommunerna i regionen jobbat med ett nytt integrationsprogram
som också kommer att styra vår verksamhet. (Integrationskoordinator Pia Fraktman)

Enligt Fraktman följer verksamheten kommunernas övriga linje.

– Under våren har kommunerna i regionen jobbat med ett nytt integrationsprogram som också kommer att styra vår verksamhet.

Cirka 70 språk i Jakobstad

Fraktman talar om dubbelriktad integration, det vill säga att det handlar om en ömsesidig process där alla parter behöver förändras i takt med att befolkningen blir mer mångfacetterad i fråga om exempelvis kulturell eller språklig bakgrund.

– Det talas cirka 70 språk i Jakobstad, vilket visar att staden redan är och en längre tid varit mångkulturell. Det finns alltså inget fog för den oro som en del infödda finländare ibland uttrycker för hur det finländska samhället ska påverkas av att andelen invandrare ökar.

– I stället för att undra kan man delta i våra träffar och tillsammans diskutera hur vårt samhälle ser ut och hur vi vill att det ska utvecklas i framtiden.

Fakta:

● Lagen om främjande av integration uppmuntrar kommunerna att tillsätta ett samarbetsorgan antingen inom en kommun eller att skapa ett sektorövergripande samarbete på lokal nivå. I praktiken syns det här i form av nätverk, invandrarråd eller mångkulturella nämnder.
● Syftet med det regionala mångkulturella samarbetsnätverket är att förbättra invandrares möjligheter att bli delaktiga i det lokala samhället och närdemokratin.
● Nätverksträffarna är en del av staden Jakobstads arbete med delaktighet och invånardialog.
● Staden ordnar också regelbundet invånarforum och -undersökningar på svenska och finska.
● Via stadens webbsida (www.jakobstad.fi/ge-feedback/, www.jakobstad.fi/anna-palautetta/) kan du ge feedback om stadens service på svenska och finska.
● Det finns en skild responsblankett för frågor om social- och hälsovårdstjänster på svenska, finska och engelska: www.sochv.jakobstad.fi/respons/, www.sochv.jakobstad.fi/palaute/, www.sochv.jakobstad.fi/feedback/
● För mer information om nätverket, kontakta integrationskoordinator Pia Fraktman, 044 785 1525, pia.fraktman@jakobstad.fi

 

diversity 2884313 960 720 pixabay

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)