Digistöd drop in på biblioteket i höst

06.09.2019

Tack vare ett nära samarbete mellan Jakobstads Arbis, Pietarsaaren työväenopisto och Stadsbiblioteket i Jakobstad/Pietarsaaren kaupunginkirjasto kan vi erbjuda ett enastående grundpaket med hela 22 tillfällen Digidagar drop in under hösten. Det är ett grundpaket som ger alla en möjlighet att ta det digitala språnget. Det första tillfället är 2.9.2019 kl. 10–13.

I Jakobstad tar vi hand om varandra. Det gäller även för digital kunnighet. Alla ska med! Ingen får lämnas utanför.
Våra tankegångar följer alltså regeringsprogrammet: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 / Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Under höstterminen 2019 hålls sammanlagt 22 tillfällen måndagar och torsdagar kl 10–13 på Stadsbiblioteket i grupprummet på våning 2. Det är fritt fram att komma in och få digistöd. Lärare från Arbis och Työväenopisto finns på plats. Vi har satt tröskeln så låg som möjligt och det kostar ingenting att delta. Tillfällena är tvåspråkiga.

Syftet är att bygga upp ett på hands-on –kunnande kring digital teknik och digitala verktyg, dvs att lära sig att använda olika apparater och lära sig använda e-tjänster för att kunna fungera i och navigera sig fram i samhället. (Se punkt 1. nedan)

Till bibliotekens uppdrag hör att stöda de medborgerliga färdigheterna och att främja mediekompetensen. För att kunna fungera i dagens samhälle behöver man digital kompetens. Digital kompetens handlar om att effektivt klara sig och aktivt medverka i samhället, studierna och arbetslivet. Digital kompetens är även en av 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande enligt EU.

Digital kompetens kan definieras på olika sätt och i skolsammanhang utgår man ofta ifrån att begreppet vilar på tre grundläggande färdigheter, nämligen att:

1. använda och förstå digitala system och tjänster,
2. förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, och
3. lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Senare i höst kompletteras det öppna utbudet med att det på Stadsbiblioteket ordnas fyra temakvällar om digitala tjänster och resurser. De tvåspråkiga temakvällarna är öppna för allmänheten och avgiftsfria.

Man kan naturligtvis även delta i det normala kursutbudet på arbetarinstituten kring digitala medier, genom att anmäla sig och betala en avgift.

Under hösten startar en kurs i 3D printning vid Jakobstads Arbis. Utprintning av modeller sker vid Stadsbiblioteket i Jakobstad på bibliotekets införskaffade 3D-skrivare. Kostnaderna för utprintning är satta så lågt som möjligt. (ett delområde inom Punkt 3.)

Mera information fås av :

Marjut Hepokangas, kursdragare, 06 786 3272, marjut.hepokangas@jakobstad.fi
Anders Wingren, rektor för Arbis, 044 785 1205, anders.wingren@jakobstad.fi
Päivi Rosnell, rektor för Työväenopisto, 044 785 1249, paivi.rosnell@jakobstad.fi
Leif Storbjörk, biblioteksdirektör, 044 785 1274, leif.storbjork@jakobstad.fi

 

Digidropin med Marjut Hepokangas 02092019 MG 2635

Till bibliotekens uppdrag hör att stöda de medborgerliga färdigheterna och att främja mediekompetensen.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)