Elever i stadens skolor sporras till att leka och röra på sig mer

07.11.2018

2 000 timmar. Så mycket tid tillbringar en elev i genomsnitt på rast under sin tid i grundskolan. Nu utbildas Rastis-lekledare i stadens grundskolor för att de, i sin tur, ska inspirera andra elever till lek och rörelse. Samarbetet sker över språkgränserna.

Som en del av det nationella Skolan i rörelse-arbetet hölls i fredags (2.11) en Rastis-lekledarutbildning vid Vestersundsby skola för elever från de svenskspråkiga grundskolorna i Jakobstad. Vi träffar sex elever från Kyrkostrands skola som samtliga representerar skolans elevråd.

Om någon har tråkigt eller står ensam så kan vi visa att den kan komma med. (Leo Hiltunen, 9)

Vad handlar Rastis om?

- I dag ska vi lära oss bli Rastis-ledare så att vi kan få andra barn att börja leka mer på rasterna, säger Wilmer Högdahl, 9.

Varför är det bra att lära sig det?

- För att om någon har tråkigt eller står ensam så kan vi visa att den kan komma med, säger Leo Hiltunen, 9.

- Jag går i trean och då är det inte så mycket lekar. Förr lekte vi “tika-tika” men nu spelar pojkarna fotboll medan vi flickor mest går omkring och pratar. Vi behöver lära oss nya lekar. Vi har fått lära oss lekar som vi kan leka på rasterna, lekar som vi inte har hört talas om förr. I vår skola finns det också femmor som ska leka med de mindre barnen. Nu kan vi lära femmorna nya lekar som de kan leka med de mindre eleverna, säger Vanna Lithén, 8.

- Som Rastis-ledare kan vi också lära sådana barn som inte har lekt så mycket förut att leka med oss, säger Isabelle Svenfelt, 15.

Varför är det bra att röra på sig?

- För att det är viktigt att höja pulsen och få mer luft. Det är mindre luft inomhus än utomhus, och kroppen behöver luft. Man måste också röra på sig för att musklerna ska växa och bli starkare, säger Melker Anderssén, 8.

- Till exempel om någon är i skogen och inte vill vara med någon, då kan man ta den med sig exempelvis till klätterställningarna. Man orkar jobba bättre på lektionerna om man får frisk luft och springer av sig på rasten, säger Hiltunen.

- När man leker så får man kondition och så får man D-vitaminer av solen, säger Daria Vozznaieva, 9.

Rektor: Passar ihop med skolans friluftspedagogik

Enligt Johan Nygård, rektor vid Kyrkostrands skola, passar Rastis-konceptet bra ihop med den friluftspedagogik som redan ingår i undervisningen vid Kyrkostrands skola.

- Det är viktigt för utvecklingen och välmåendet att vi rör på oss. Vi strävar efter att dagligen hålla “pulshöjande” inslag i undervisningen. Det här läsåret har vi även inom personalen fått förstärkning i form av två vildmarksguider, en lärare och en handledare, som utarbetat moduler för bland annat utomhuspedagogik, vilket fungerar även bra för barn med exempelvis rörelsehinder, säger Nygård.

Rastis ingår i det nationella Skolan i rörelse-programmet, där målsättningen är att minska stillasittandet och få elever och lärare att röra på sig mer under skoldagen. Skolorna i Jakobstad har fått medel för att ta in föreläsare eller för att köpa in redskap som eleverna kan använda med under rasterna.

- I Jakobstad sker samarbetet över språkgränserna. I höst ordnades en tvåspråkig fortbildning för lärare. Senare i år ordnas en Rastis-lekledarutbildning för elever från de finskspråkiga grundskolorna. Från och med våren kan vi också erbjuda alla stadens skolor möjlighet att ta del av samma äventyrspedagogik som vi använder oss av, säger Nygård.

“Nog tycker också högstadieelever om att leka”

Elin Blomqvist och Sandra Kuusisaari-Forsblom är Rastis-utbildare från Finlands Svenska Idrott och de leder dagens utbildning. Enligt dem kan 2 000 timmar på rast jämföras med ett väldigt stort läroämne.

- Vi ger barnen verktyg och tips på lekar även om de ofta redan kan en massa lekar eller snabbt hittar på nya. Tillsammans funderar vi på hur de styr upp lekarna och hur de kan inspirera andra till att komma med. Ett konkret tips är att ha inspirerande lekar, och att sprida ordet att vem som helst i skolan får vara med i lekarna, säger Blomqvist.

Vi ger barnen verktyg och tips på lekar även om de ofta redan kan en massa lekar 
eller snabbt hittar på nya. Tillsammans funderar vi på hur de styr upp lekarna och
hur de kan inspirera andra till att komma med. (Elin Blomqvist från Finlands Svenska Idrott)

Kuusisaari-Forsblom framhåller att även lärarna måste vara aktiva, till exempel genom att koordinera verksamheten, ordna träffar för ledarna, ge dem i uppgift att planera lekar och dela upp vilka elever som ansvarar för lekarna vilken rast.

Efter lunchen ska ni utbilda Rastis-ledare i Oxhamns skola. Är elever i högstadieåldern en svårare grupp att aktivera?

- Upplägget blir ett annat då rasterna oftast tillbringas inomhus. Ledarna måste verkligen våga ta plats för att kunna aktivera de andra eleverna. Där kommer vi att fokusera mer på exempelvis samarbetsövningar. Men nog tycker också högstadieelever om att leka, säger Kuusisaari-Forsblom.

Se en video från när eleverna demonstrerar sin nya lek “Svamp-polis och tjuv”.

Mer information: Taina Pesola, koordinator för Skolan i rörelse-projektet i Jakobstad, 040 773 0899.

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)