Finskspråkiga utbildningens framtid temat för nästa invånarforum

09.09.2019

Den 19 september ordnar det finskspråkiga arbetarinstitutet och staden Jakobstad ett finskspråkigt invånarforum där man diskuterar utbildningsmöjligheterna för finskspråkiga Jakobstadsbor.

– Det är en viktig fråga för finskspråkiga i Jakobstad. Därför har vi bjudit in representanter för samtliga instanser som erbjuder andra stadiets eller högskoleutbildning på finska i Jakobstadsregionen för att diskutera det nuvarande utbudet, behoven och framtiden, säger Päivi Rosnell, rektor för Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut.

Mellersta Österbottens yrkesinstitut Kpedu, yrkeshögskolan Centria och Karleby universitetscenter Chydenius deltar i diskussionen. Också Optima som erbjuder yrkesutbildning på svenska deltar.

Arrangörerna har bjudit in representanter för stadens ledning, bildningssektorn och bildningsnämnden, ungdomsfullmäktige och beslutsfattare samt det regionala utvecklingsbolaget Concordia och företag som erbjuder praktikplatser.

– Vi hoppas givetvis att alla invånare med ett intresse av den här frågan ska delta och att det blir en givande diskussion, säger Rosnell.

Invånarforumet ordnas klockan 18–20 i auditoriet vid Jakobstads gymnasium (Skolgatan 20). Tillställningen inleds med servering klockan 17.30. Tillställningen är finskspråkig och öppen för alla. JPTV filmar evenemanget.

Mer information: Päivi Rosnell, rektor för Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut, 044 785 1249, paivi.rosnell@jakobstad.fi


OT annons invanarforum

 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)