Fjärdeklassarna Emilia Hellund och Matilda Asplund representerar Jakobstad på självständighetsfest

29.11.2019

Den 5 december får Emilia Hellund och Matilda Asplund från Kyrkostrands skola skaka hand med statsminister Antti Rinne i Ständerhuset i Helsingfors. Hela klassen är engagerad i förberedelserna.

Självständighetsfesten för Finlands barn ordnas av statsrådets kansli i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Barnombudsmannens byrå.

Årets tema är Finland i världen - världen i oss. Vilka saker i Finland gör mig glad eller stolt? Finns det något i Finland som jag vill visa upp eller berätta om för vänner i andra länder? Arrangörerna önskar att alla barn som deltar i festen tar med exempelvis ett foto, en teckning, en kort berättelse eller dikt på temat. Verken sätts upp på väggen i festlokalen. Barnen får också göra korten tillsammans med sina klasskamrater eller vänner.

– Alla fyror kommer att skriva lite om sig själva, om sitt Finland, vad de är stolta över och hur de ser på framtiden i Finland. Emilia och Matilda kommer dessutom också att göra en presentation om Jakobstad. Allt detta fogas samman och tas med till Helsingfors, säger lärare Maria Hemgård-Nylund.

Enligt rektor Siv Martelin är skolans mål att alla ska känna sig delaktiga.

– Vi är glada och stolta över att Kyrkostrands skola får representera vår stad, vår skola och åk 4 på barnens självständighetsfest i Helsingfors i år. I skolan förbereder vi också vårt eget självständighetsfirande enligt samma tema som festligheterna i Helsingfors 5.12.

Mer information:
Maria Hemgård-Nylund, lärare för klass 4B, 050 564 8314, maria.hemgard-nylund@edu.jakobstad.fi

Siv Martelin, rektor för Kyrkostrands skola, 044 785 1356, siv.martelin@edu.jakobstad.fi

Läs mer på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbsida (länk). 

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)