Flygen till Karleby-Jakobstad tryggar framtiden för export-Finland

18.05.2020

Bestört har vi tagit emot nyheten om att Finnair inte flyger till Karleby-Jakobstads flygfält under resten av året. Det här försvagar på kort sikt märkbart vårt näringsliv och försvårar exporten. På samma gång anser vi att risken för att flygförbindelserna försvinner slutgiltigt är stor.

Finnairs mattrafik från Karleby-Jakobstads flygplats till Helsingfors-Vanda flygplats utgör en märkbar andel av passagerarna i förhållande till den totala mängden passagerare. Ca 70 procent av passagerarna vid Karleby-Jakobstads flygplats är affärsresenärer som fortsätter till andra destinationer i Europa och världen. Det här passar bra i nätverksflygbolaget Finnairs koncept. Det årliga värdet på exporten från Mellersta Österbotten och Jakobstasregionen är ca 4 miljarder euro. Av det här utgör exporten från enbart Kokkola Industrial Park och Alholmen Industrial Park (Jakobstad) nästan 3 miljarder euro. Över 10 % av varuexporten i Finland kommer från Mellersta Österbottens och Österbottens landskap. På området finns många företag där exportens andel av produktionen är över 90 procent.

I Karleby-Jakobstadsregionen vill vi tillsammans med näringslivet i samarbete med Finnair bidra till att kundunderlaget för flygen kan tryggas. Konkurrenskraftig prissättning och fungerande tidtabeller främjar detta.

God tillgänglighet har mångsidig och omfattande inverkan både på regionens och hela Finlands ekonomi. Tillgängligheten påverkar den internationella handeln, affärsverksamhetens pålitlighet samt regionens image i den internationella affärsverksamheten. Fungerande förbindelser påverkar också företagens etablerings- och investeringsbeslut. En utländsk kund måste kunna ta sig till regionen för att se på produkterna men också på produktionsprocessens olika skeden efter att köpbeslut är fattat. På samma sätt måste regionens aktörer kunna resa ut i världen för att göra olika slags installations-, service- och underhållsarbeten. Tillgängligheten per flyg är också viktig t.ex. för de internationellt inriktade yrkeshögskolorna AMK Centria och YH Novia, som finns i regionen.

I förhållande till exportinkomsterna för vår ekonomiska region är kostnaden för Karleby-Jakobstads flygplats och dess fungerande förbindelser låg. En årlig satsning om några miljoner euro på flygförbindelser möjliggör tusenfaldiga inkomster i form av export. Utan flygförbindelser sätts dessa inkomster på spel. Dåliga förbindelser gör det mycket svårt för internationella kunder att besöka regionen under beställnings- och leveransprocessen. Även resorna som våra lokala företag gör ut på den globala marknaden försvåras av dåliga förbindelser. I det stora hela handlar det om att hålla Finland konkurrenskraftigt i den internationella konkurrensen.

Vi förstår att Finnair under den här exceptionella tiden inte flyger till Karleby-Jakobstads flygfält denna sommar 2020. Vi förutsätter ändå att Finnair öppnar flygrutten till Karleby-Jakobstad med snabb tidtabell från och med hösten 2020. Flygbiljetter från och med september 2020 ska kunna bokas genast.

Karleby stad, Stina Mattila

Staden Jakobstad, Kristina Stenman

Pedersöre kommun, Stefan Svenfors

Larsmo kommun, Gun Kapténs

Kronoby kommun, Ulf Stenman

Nykarleby stad, Mats Brandt

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)