Föreningar kan ansöka om bidrag för sommararbetskraft

22.02.2019

I Jakobstad verkande föreningar och sammanslutningar kan från staden Jakobstads sysselsättningsanslag ansöka om bidrag för avlönande av skolungdomar och studeranden 16 – 26 åringar.

Ansökan bör göras under tiden 4.2. - 18.3.2019. Ansökan kan göras på nätblankett. 

Försenade ansökningar beaktas inte.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)