Förslaget ”Ihop” vinnare i planeringstävlingen för Lagmansgårdens skolhem

26.06.2020

Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:s förslag "Ihop” valdes som enhällig vinnare i Senatfastigheters planeringstävling för nya Lagmansgårdens skolhem. Tävlingen arrangerades i samarbete med Finlands arkitektförbund.

"Tävlingsnivån var hög. Vi fick fem bra men klart olika förslag, av vilka "Ihop" genom ett enhälligt beslut av bedömningsnämnden kom på första plats", beskriver nämndens ordförande Jari Auer från Senatfastigheter konkurrensnivån.

Enligt utvärderingsnämnden representerar det vinnande förslaget en diskret och tidlös arkitektur av hög kvalitet som är bunden till sin plats på ett fint sätt. I förslaget används mycket trä och glas. I bedömningen betonades lokalernas funktionalitet, hemlikhet och säkerhet och dessutom bedömdes lokalernas stämningar och terapeutiska karaktär.

Ett tryggt skolhem enligt nytt koncept

Lagmansgårdens nya skolhem planeras till Jakobstad, cirka 5 km sydost om centrum vid Gamla Pirilövägen. Nuvarande Lagmansgårdens skolhem finns i Bennäs i Pedersöre kommun i Österbotten. Man har beslutat att avstå från de lokaler som används eftersom lokalerna och deras skick inte motsvarar den nuvarande barnskyddsverksamhetens krav.

Till skolhemmet kommer 19 inkvarteringsrum på fyra avdelningar, inlärnings- och hobbyutrymmen, kök och matsal, förvaltningsutrymmen samt utomhusområden.

Planeringen av skolhemmet skulle grunda sig på Senatfastigheters och Statens skolhems verksamhets- och lokalkoncept, som stöder utvecklingen av verksamheten vid statens fem skolhem och styr lokalprojekten med tanke på genomslagskraften och kundorienteringen.

Byggnaderna skulle i huvudsak vara av trä. Målet är en energieffektiv byggnad som optimerats efter livscykelns koldioxidavtryck och som har hälsosamma och säkra inomhusförhållanden.

Fem planeringsgrupper deltog i inbjudningstävlingen

Tävlingen var en inbjudningstävling dit fem planeringsgrupper lottades med. Planeringsgrupperna skulle uppfylla de minimibehörighetsvillkor som arrangören förutsatte.

Bedömningsnämnden rekommenderar att planeringen av Lagmansgårdens skolhem fortsätter utifrån det vinnande förslaget "Ihop" och att de som utarbetat det vinnande förslaget väljs till planerare.

Enligt den preliminära tidtabellen inleds byggandet av den nya skolan i slutet av år 2021 och den blir klar i början av år 2023. Kostnadsberäkningen exklusive mervärdesskatt är 11,85 miljoner euro.

Följande planeringsgrupper deltog i tävlingen:

Anttinen Oiva Arkkitehdit och Sitowise

Arkkitehtitoimisto K2S, Sweco Asiantuntijapalvelut och Hepacon
Arkkitehtitoimisto ALA och Sitowise
Arkkitehdit LSV, Sweco Rakennetekniikka och Insinööritoimisto AX – LVI
Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit, A-Insinöörit Suunnittelu och Hepacon

Tilläggsuppgifter

Kundchef, utvärderingsnämndens ordförande Jari Auer, Senatfastigheter, tfn 040 865 5047

Direktör Matti Salminen, Statens skolhem, tfn 029 524 7447

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)