Från och med november också möjligt att ansöka om lov elektroniskt

05.11.2018

I november tar staden Jakobstad i bruk Lupapiste, ett elektroniskt system för tillståndsärenden. Tjänsten är gratis och hittas via en länk på stadens webbsida.

En tredjedel av landets kommuner använder redan Lupapiste. Via tjänsten kan privatpersoner och företag sköta alla ärenden kopplade till byggande, rivande, åtgärder som inverkar på landskapet, ansökningar om undantagsbeslut och användning av allmänna områden samt miljöärenden.

Processen blir också smidigare när alla dokument finns elektroniskt på ett ställe. Du behöver exempelvis inte längre skicka in pappersansökningar eller dokument till alla parter separat. (Jaakko Kaivosoja, IT-chef vid staden Jakobstad)

– I Lupapiste kan du sköta allt från förhandsförfrågningar till att projektet är klart. I tjänsten samlar du kommunala myndigheter, byggare, planerare och övriga parter under ett och samma tak, och du kan hålla alla informerade samtidigt. Processen blir också smidigare när alla dokument finns elektroniskt på ett ställe. Du behöver exempelvis inte längre skicka in pappersansökningar eller dokument till alla parter separat, säger Jaakko Kaivosoja, IT-chef vid staden Jakobstad.

Sofia Zittra Barsund Micael Nylund Harri Kotimaki2

Miljövårdschef Sofia Zittra-Bärsund, ledande byggnadsinspektör Micael Nylund och stadsingenjör Harri Kotimäki
är fortsättningsvis de som från stadens sida behandlar ansökningarna, och som kan ge råd och tips på vägen.


Fortfarande stadens tjänstemän som hanterar ärendena

Privata användare registrerar sig med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat den första gången som hen använder tjänsten. När hen uppger vad hens ärende gäller får hen bland annat en lista över vilka bilagor som behövs för att sköta just det ärendet.

Lupapiste har tilläggstjänster för företagskunder.

Vi kommer att visa upp Lupapiste under Köpmannamässan i Tellushallen den 17–18 november.
Vi tar tjänsten i bruk nu så att alla parter hinner bekanta sig med den inför vårens byggsäsong.

Kaivosoja betonar att det fortfarande är stadens anställda som hanterar alla ärenden, och att de finns tillgängliga för att ge råd.

– Vi kommer att visa upp Lupapiste under Köpmannamässan i Tellushallen den 17–18 november. Vi tar tjänsten i bruk nu så att alla parter hinner bekanta sig med den inför vårens byggsäsong.

Köpmannamässan är öppen klockan 10–17 varje dag. Du hittar oss i monter E245.

Läs mer om Köpmannamässan
Länk till Lupapiste.

Mer information: Jaakko Kaivosoja, IT-chef, 044 785 1499, jaakko.kaivosoja@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)