Gator i stadsdelen London i Jakobstad saneras

04.04.2019

Samtidigt förskönas miljön med planteringar och nya trafikarrangemang ska bland annat göra skolskjutsarna vid Lagmans skola smidigare och tryggare. Förslaget till ny gatuplan är nu till påseende.

De aktuella gatuavsnitten är Järnvägsgatan mellan Östermalmsgatan och Lagmansgatan, Lagmansgatan samt Lotta Svärdsgatan mellan Järnvägsgatan och Bottenviksvägen. Staden ska bland annat förnya gatubelysning och ledningar, skapa ett översvämningsområde för dagvatten samt sätta ut planteringar och kantsten.

– London som bostadsområde betonas. Järnvägsgatan görs lite smalare för att minska onödiga genomfartstrafik, hastighetsbegränsningen sänks till 30 km/h och kombinationsfordon förbjuds. Gatan får en lättrafikled, planteringar, kantsten och förnyad LED-belysning. Parkeringsplatser kommer att finnas längs den västra sidan, säger Magnus Brännbacka, planerare vid Centralen för tekniska tjänster.

Lagmansgatan får nya trafikarrangemang med parkeringsplatser på båda sidorna. De har planerats i samråd med personalen vid Lagmans skola och ska, enligt Brännbacka, göra skolskjutsarna kring Lagmans skola smidigare och tryggare.

– Samtliga gator asfalteras. Arbetet med den norra delen av Järnvägsgatan inleds i höst och blir klart i år. Samtidigt pågår planeringen av stadsdelen London som helhet.

Förslaget till nya gatuplaner finns till påseende på stadens webbsida (kungörelser) och kommunaltekniska avdelningens anslagstavla (Strengbergsgatan 1, våning 2) till och med den 14 april. Invånarna i stadsdelen kommer att få mer information per post.

Mer info: Magnus Brännbacka, planerare, 044 785 1203, magnus.brannbacka@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)