Hastigheten på Paul Hallvars gata 40 km/h i sommar

19.06.2019

Hastighet på Paul Hallvars gata höjs tillfälligt under perioden 17.6–12.8.2019. Stadens arbetsgrupp för trafiksäkerhet uppmanar samtidigt trafikanter att använda sunt förnuft.

Under tiden Västerleden är avstängd för trafik höjs hastigheten på Paul Hallvars gata till 40 km/h. Den tidigare hastighetsbegränsningen var 20 km/h.

– Den hastigheten gäller när skolorna är öppna. Nu höjer vi tillfälligt till normal gatuhastighet som är 40 km/h. Det enda som kan vara utmanande är arbetsplatstrafiken kring den nya Språkbadsskolan och för den sätter vi upp skilda varningsmärken, säger stadsingenjör Harri Kotimäki.

För en och en halv vecka sedan inträffade en olycka i korsningen Pederseplanaden-Paul Hallvars gata då en mopedist krockade med en bil. Stadens arbetsgrupp för trafiksäkerhet har diskuterat mopedolyckor och körvanor.

Enligt Kotimäki är synligheten i korsningen okej. Men en del trafikanter kör med full fart trots hastighetsbegränsningar.

– De unga förstår inte heller varför akrobatik i trafiken är ansvarslöst, farligt och förbjudet. Det är inte tillåtet att köra på ett hjul då föraren fokuserar så mycket på att hålla balansen att hen inte är lika uppmärksam på omgivningen. Vi vill uppmana alla trafikanter, också mopedister, att använda sunt förnuft.

Arbetet med Oxhamns skolbaracker inleds

Inom de närmaste dagarna börjar staden bygga grunden för de blivande barackerna vid Oxhamns skola. Det kan ytterligare öka trafikmängden i området. Om några veckor monteras barackerna upp.

Paul Hallvars gata fungerar som omfart under tiden som Västerleden, avsnittet mellan Vasavägen och Pedersesplanaden, byggs om.

Västerleden är avstängd för trafik tills skolstarten 13.8. Hastighetshöjningen gäller så länge avstängningen pågår eller till skolstarten.

Under Jakobs Dagar 27.7 kl.13.30–15.30 är Paul Hallvars gata avstängd med anledning av rullskidtävlingar. Då råder andra trafikarrangemang.

Mer information: Stadsingenjör Harri Kotimäki, 044 785 1750, harri.kotimaki@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)