Hastigheten på Paul Hallvars gata sänks till 20 km/h

13.08.2019

I samband med att skolorna inleder sin verksamhet sänks hastigheten på Paul Hallvars gata i Jakobstad tillbaka till 20 km/h.

Stadsingenjör Harri Kotimäki påminner samtidigt trafikanterna att köra sakta och vara försiktiga i korsningen Västerleden-Vasavägen.

– Det fattas ännu trafikljus så var uppmärksamma på trianglar och övergångsställen. För den lätta trafiken som korsar Västerleden rekommenderas övergångsstället vid Pederseplanadens trafikljus, säger Kotimäki.

Trafiken till och från Språkbadsskolan löper som tidigare: Parkeringen finns längs den enkelriktade leden på grusplanen framför skolan, med infart via Paul Hallvars gata och utfart endast till Parentesen.

Staden har också iordningställt ett område för mopedparkering intill Rådmans skola och infört en ny korttidsparkering vid Bonäs skola.

Mer information: Stadsingenjör Harri Kotimäki, 044 785 1750, harri.kotimaki@jakobstad.fi

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)