I Österbotten fortsätter coronaepidemins accelerationsfas

07.04.2021

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen den 6 april och konstaterade att Vasa sjukvårdsdistrikt fortfarande befinner sig i accelerationsfasen av coronavirusepidemin, ännu kan man inte ta steget ner till basnivån. 

Gruppen förlängde två av rekommendationerna i området. Övriga restriktioner och rekommendationer står oförändrade. Följande rekommendationer förlängdes i likhet med de andra till slutet av april:

  • All hobbyverksamhet för vuxna i grupp (över 20-åringar) som äger rum inomhus, vilken gruppen den 29 januari 2021 starkt rekommenderade att avbryts. Rekommendationen förlängdes nu till 30.4.2021.
  • Privata tillställningar för över 10 personer, vilka gruppen inte rekommenderar att ordnas alls. Rekommendationen trädde i kraft 23.3 och den förlängdes nu till 30.4.2021.

Alla restriktioner och rekommendationer i Österbotten finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Gå till "Nyheter"
Widgetområde (Nere)